Predsjednik HRS-a - Slaven Raguž

Zamjenik predsjednika - Slaven Bevanda

Član Predsjedništva - Dalibor Ravić

Član Predsjedništva - Ivica Barbarić

Član Predsjedništva - Ivan Pušić

" Ravnopravnost hrvatskog naroda, svakog pojedinog Hrvata, od Save do Neuma, su prioritet i osnovna misao vodilja HRS-a "