Predsjednik HRS-a - Slaven Raguž

Zamjenik predsjednika - Slaven Bevanda

Član Predsjedništva - Dalibor Ravić

Član Predsjedništva - Ivica Barbarić

Član Predsjedništva - Ivan Pušić

" HRS je narodna, socijalna i demokršćanska stranka "