Required*

  Refresh Captcha  
 
" Politika nije neko sporedno i zanemarivo područje društvenog života, koje možemo zaobići time da se njime ne bavimo "