Po navodima MUP-a HNŽ-a nedavni apel roditelja za djelotvorniji rad na prevenciji vršnjačkog nasilja je neutemeljen. Drugim riječima, roditeljima je poručeno da vjeruju Vladi HNŽ-a, a ne svojim očima. Idemo redom.

 

Još dana 14. srpnja 2015. gradonačelnik Mostara je donio Akcijski plan prevencije malodobničkog prestupništva i primjene alternativnih mjera u Gradu Mostaru 2015-2017. Formirana je i Radna skupina koja je trebala napraviti analizu i prijedlog aktivnosti koje će dovesti do prevencije malodobničkog prestupništva. Identificirano je 30 žarišnih problema u lokalnoj zajednici u oblasti prevencije nasilja te 58 mjera za prevenciju i alternativno postupanje. Neke od tih mjera su sljedeće: dosljedna primjena odredbi o zabrani točenja alkohola i prodaji duhanskih proizvoda djeci ispod 18 godina i Zakona o javnom redu i miru u dijelu koji se odnosi na zabranu kretanja maloljetnika nakon 23 sata; zatvaranje kladionica u neposrednoj blizini škola i školskih objekata, osigurati sredstva za ugradnju i nadogradnju sustava video nadzora u školama koje nemaju video nadzor ili je isti nedovoljan te razmotriti mogućnost fizičke zaštite u školama za vrijeme trajanja nastave itd.

Svjedoci smo da su maloljetnicima alkohol i cigarete dostupne na svakom koraku i da ih mogu nabaviti u svakoj trgovini, bez ikakvih problema. Ne samo da se nije pokrenuo postupak zatvaranja  kladionica koje su blizu škola, nego su se otvorile i nove poslovnice, dovoljno blizu školskim objektima da se maloljetnici mogu na malom odmoru kladiti bez ikakvih problema i ograničenja. Treba napomenuti kako je aktualna vlast odbila prijedlog donošenja zakonskog rješenja s kojim bi zabranio rad kladionica u krugu od 300m od obrazovnih institucija. O zabrani kretanja maloljetnika nakon 23 sata, sprječavanju iskorištavanja malodobnika za prošenje novca od prolaznika, turista i dr. nepotrebno je i pričati. Dovoljno je prošetati gradom kako bi se uvjerilo kako se po ovim pitanjima ništa ne radi. Na sastanku „radne skupine“ od 5. veljače 2016. zaključeno je kako će se „izvještavati nadležni organi kao i opću i stručnu javnost o aktivnostima i rezultatima Akcijskog plana“. Gdje su ta izvješća?

 

Jedina stavka koja je ispoštivana jeste nabavka video nadzora. Očigledno je „akcijski plan“ donesen kako bi se imala podloga za nabavku sustava video nadzora po školama. HRS je uputio upit osnovnim školama u Mostaru o instaliranom video nadzoru u školama, načinu pohrane snimaka i uvidima u snimke. Na temelju odgovora koje smo dobili utvrdili smo da se video-nadzor instalira bez ikakvog plana i da se sa snimcima postupa po nahođenju ravnatelja škola. Ako ste kojim slučajem zatražili uvid u snimke radi utvrđivanja okolnosti koje su dovele do otuđivanja jakni, mobitela i druge imovine djece snimke se ne mogu dobiti, uz različita objašnjenja. 

Dakle, sumirajući, problem maloljetničkog nasilja je realan i, što u većoj, što u manjoj mjeri, svakodnevnica roditelja svih škola. Grad je donio „Akcijski plan“ prevencije kojeg se sama gradska uprava ne pridržava. Utrošeni su milijuni na video nadzore koji ne služe ničemu, osim samom video nadzoru i dobavljaču opreme. Gradske ulice su pune djece koja su prisiljena prosjačiti, djece koja neometano kupuju/konzumiraju alkohol i duhanske proizvode, djece koja neometano koriste usluge kladionica itd. 

Ključnu ulogu u odgoju djece imaju roditelji, ali nemaju svi roditelji jednaka socijalna primanja, niti imaju jednak pristup odgoju. Zato bi morao postojati sustav i rad institucija koji bi, u skladu sa zakonom, morao djelovati na polju brige o malodobnicima i jednako tretirati svakoga. Očigledno je u Mostaru sustav zakazao i roditelji nemaju povjerenja u institucije. Zato pozivamo MUP da prije nego u javnost iziđu s tvrdnjama kako se „djeca samo igraju“ i kako „nema temelja za potvrdu navoda iz anonimne prijave“, ispitaju i funkcioniranje i rad cijelog sustava. Umjesto da oni podnose izvješće školama i Centru za socijalni rad, zašto nije obrnuto? S ovakvim istupima, izjavama i radu općenito samo doprinose nepovjerenju prema institucijama. Neka tu nadležni nađu odgovor na pitanje „zašto roditelji ne prijavljuju slučajeve nasilja nad svojom djecom“. 

Akcijski plan Grada Mostara o prevenciji malodobničkog nasilja iz 2016. godine možete preuzeti na linku: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.steger.io/PDF/MaloljetnickaDelikvencija.pdf

                                                                                                                                                    GO HRS–a Mostar

" Briga o umirovljenicima kroz zagovaranje njihovih prava i pomoć na svim razinama "