a

Team

s
David Harisson
POLICY ADVISOR
s
Kiara Montesino
LEAD ATTORNEY
s
Michael Donald
LEGAL ADVISOR
d
Dina Svinson
FIELD ORGANIZER
s
Joane Jakes
PR MANAGER
s
Ian Jones
TEAM LEADER
s
Kate Loans
HR MANAGER
s
Tim Fink
GRAPHIC DESIGNER

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz