a

Otvoreno pismo Preuzvišenom nadbiskupu Mons. Luigi Pezzuto Apostolskom nunciju u BiH

Otvoreno pismo Preuzvišenom nadbiskupu Mons. Luigi Pezzuto Apostolskom nunciju u BiH

Preuzvišeni Oče nadbiskupe Mons. Luigi Pezzuto,

budući da netko drugi, puno pozvaniji od mene, se ne usuđuje uputiti Vam nekoliko riječi vezano za Vašu „suradnju“ sa udrugom Krug 99, kao vjernik osjećam potrebu i obvezu to uraditi ja.

Za potpuno razumijevanje, što je i tko su Krug 99, mora se napraviti povijesna retrospektiva.

Dana 21. 12. 1990. konstituirano je prvo i legitimno na izborima izabrano Predsjedništvo BiH, na čelu sa Alijom Izetbegovićem. Dana 08.04.1992. legitimno izabrani Srbi, Biljana Plavšić i Nikola Koljević napuštaju Predsjedništvo. Na inicijativu Alije Izetbegovića, smjenjuju se članovi iz reda srpskog naroda koji su tu bili po funkciji, te se 25.05.1992. kao članovi srpskog naroda kooptiraju Nenad Kecmanović i Mirko Pejanović. Početkom 1993. godine na dužnost Predsjednika Skupštine BiH imenuje se Miro Lazović, iz reda srpskog naroda, koji time postaje član Predsjedništva BiH po funkciji. Dana 20. listopada 1993., na inicijativu Alije Izetbegovića, Predsjedništvo donosi odluku o opozivu legitimno izabranih Hrvata Mire Lasića, Franje Borasa, kao i opoziv legitimno izabranog Fikreta Abdića iz reda muslimanskog naroda. Umjesto njih odlukom Predsjedništva se imenuju Hrvati Stjepan Kljujić i Ivo Komšić te Nijaz Duraković. U sljedećim danima, Izetbegović uspijeva kooptirati i članove samoproglašenog HKO-a, odnosno, Hrvatskog koordinacionog odbora (ne koordinacijskog, kako bi trebalo biti na hrvatskom jeziku).

Iz ove kratke retrospektive vrlo jasno se vidi kako je glavni zadatak Alije Izetbegovića bio preuzimanje potpune kontrole nad Predsjedništvom, u čemu je i uspio. Stvorio je naizgled Predsjedništvo sastavljeno od pripadnika svih nacionalnosti, ali u potpunosti lojalno njemu i bošnjačkoj politici.

Kada se sagledaju transkripti sjednica tog Predsjedništva, vrlo lako se vidi u praksi koliko je to Predsjedništvo reflektiralo „multietničku“ narav BiH. Do zadnje promjene u Predsjedništvu 20.10.1993. dogodio se cijeli niz masovnih zločina nad Hrvatima, od Trusine, Doljana, Bugojna, Uzdola, Travnika, itd. Sudeći po komentarima Predsjedništva, radilo se o „nasilnom protjerivanju Hrvata po nalogu ustaša iz Gruda“. Stjepan Kljujić je inzistirao da se ne zovu ustašama iz Gruda, nego „teroristima iz Gruda“ ili „Bobanovcima“, „hrvatskim izrodima“ itd. jer po njemu „među ustašama u 2. Svj. ratu je bilo i ljudi koji nisu bili protiv BiH“. Prema tome, HVO koji je prvi stao u obranu BiH i njenog naroda, bez obzira na nacionalnost, bivaju nazivani teroristima i agresorima na svoj narod.

U propagandi Hrvata koji sami sebe protjeruju s ognjišta i rade masovne zločine protiv samih sebe, posebnu ulogu su imali sarajevski mediji. Izetbegović je vrlo mudro znao da sve to mora ići kroz prizmu „multietničnosti“ i „građanskog protiv nacionalnog“, kako bi pridobio naklonost međunarodne zajednice. Jedan od tada najvećih glasnogovornika Alijine građanske multietničnosti bio je Adil Kulenović. Alijini dužnosnici su bili redoviti gosti na njegovom „neovisnom“ Studiju 99, a sam Alija je samo njemu davao intervjue u predizbornim kampanjama, koji su trajali i po više sati.

Zašto je ova retrospektiva bitna?

Zato što Srbi, Hrvati i ostali, koje je u tadašnje Predsjedništvo imenovao Alija (ne njihov narod na izborima) čine danas okosnicu organizacije „Krug 99“, koja skoro tri desetljeća nastavlja raditi za Alijog sina ono što su radili za oca, a to je kroz prizmu multietničnosti, građanskog uvažavanja svih različitosti, promovirati unitarnu i velikobošnjačku politiku definiranu, uostalom, u nedavnoj Deklaraciji SDA.

Preuzvišeni oče nadbiskupe, o kakvom „Dijalogu i pomirenju“, kojeg spominjete u Vašim priopćenjima, možete razgovarati s ljudima koji su aktivno sudjelovali (i još uvijek sudjeluju) u skrivanju, prikrivanju zločina i promociji ratne propagande protiv naroda koji vjeruje u istoga Boga i istu Crkvu u koju vi vjerujete? Ne bi bilo ništa sporno u Vašem gostovanju i suradnji s njima da ste se sjetili pozvati te iste ljude na odgovornost zbog njihovog doprinosa nepostojanju dijaloga i svega onog lošeg što rat nosi sa sobom. Samo da ste pokazali kako „dijalog i pomirenje“ danas izgleda u praksi i iznijeli podatke sa zadnjeg popisa o broju Hrvata kojih je za više od 50 % manje u odnosu na stanje prije rata u većinski bošnjačkim županijama i postotke bošnjačkog stanovništva u većinski terorističko-izrodski hrvatskim županijama, gdje se razlika u odnosu na stanje prije rata kreće od 0 do 3%.

Naivno je i, s jedne strane, licemjerno s Vaše strane govoriti kako medalja uručena Adilu Kulenoviću i udruzi „Krug 99“ nije odlikovanje ili nagrada Adilu Kulenoviću, nego znak pažnje cijeloj udruzi Krug 99 (što smatram puno gorim nego da ste je uručili samo Kulenoviću), jer je sama Vaša prisutnost i sudjelovanje u radu te udruge „odlikovanje ili nagrada“ toj udruzi.

Jedan od najutjecajnijih teologa 20. stoljeća Karl Bath kaže kako pravi kršćanin mora u jednoj ruci držati Evanđelje, u drugoj novine, kako bi Božja Riječ postala praktičan život. U nekoliko dokumenata ovaj citat koristi „Kongregacija za evangelizaciju naroda“ kako bi sugerirala svećenicima kako širiti Božju riječ. Ne želim i ne mogu Vam dijeliti lekcije, ali uradite jedan ispit savjesti koliko se pronalazite u ovim riječima. Kao vjernik od svećenika očekujem primjer za slijediti, svjedoka čije postupke oponašati, uzora koji živi i djeluje sa svojim narodom.

Preuzvišeni Oče Nadbiskupe, hrvatski narod u BiH je dvostruko ugrožen i opterećen. Ugrožen od strane političkog Sarajeva koje ga je učinilo ustavno neravnopravnim u odnosu na druge narode i koje pri svakom izbornom ciklusu inzistira na kršenju naših ljudskih i građanskih prava. Uz to, ugrožen je od strane političkih predstavnika svoga naroda ogrezlih u kriminal, korupciju i nepotizam. Svaki dan nam donosi borbu protiv obje ove pošasti. Molimo Vas, ne dopustite da uz ovo budemo još ugroženi od strane crkvenih vjerodostojnika. Dovoljno nam je imati odnarođenu vlast, moramo li imati i odnarođeni kler? Izgubimo li moralni kompas kojeg sa sobom nosi autoritet crkve, tek onda ćemo biti osuđeni postati nacionalna manjina.

Želim vjerovati kako je Vaš doprinos radu udruge „Krug 99“, koja otvoreno mrzi hrvatski narod i ne libi se širiti tu mržnju, plod rada neupućenih savjetnika i Vašega neznanja.

U nadi da ćete u budućnosti naći način da provedete vremena sa narodom koji vjeruje isto što i Vi, da se upoznate sa onim s čime se suočava običan čovjek, vjernik, u svojoj svakodnevnici, kako biste drugi puta pametnije se znali nositi sa političkom propagandom Sarajeva, najsrdačnije Vas pozdravljam.

S poštovanjem i vjerom u Krista,

Slaven Raguž

_______________________________________________________________________

A Sua Eccellenza Reverendissima, Monsignor Luigi Pezzuto,

 

dato che nessun altro più chiamato in causa di me non osa rivolgerle qualche parola sulla Sua “collaborazione” con l’ associazione “Krug 99” (Circolo 99), come un credente sento il bisogno e l’ obbligo di farlo io.

 

Per comprendere bene cosa sia il “Circolo 99”  è necessario fare una retrospettiva storica.

 

Il 21 dicembre 1990 fu eletta la prima Presidenza della Bosnia-Erzegovina legittimamente eletta e guidata da Alija Izetbegovic. L’ 08 aprile 1992 i membri Serbi eletti legittimamente Biljana Plavsic e Nikola Koljevic lasciarono la Presidenza di loro decisione. Su iniziativa di Alija Izetbegovic, vengono licenziati i Serbi rimanenti che erano in carica come membri della Presidenza di ruolo. Il 25 maggio 1992, sempre su iniziativa di Izetbegovic, vengono cooptati Nenad Kecmanovic e Mirko Pejanovic come membri Serbi della Presidenza. All’inizio del 1993 Miro Lazovic, Serbo, è stato nominato presidente del Parlamento della Bosnia-Erzegovina, diventando così pure lui un membro della Presidenza della Bosnia-Erzegovina di ruolo.

 

Il 20 ottobre 1993, sempre su iniziativa di Alija Izetbegovic, la Presidenza decise di abrogare i membri Croati legittimamente eletti, Miro Lasic, Franjo Boras e Fikret Abdic della nazione musulmana. A loro posto furono nominati Stjepan Kljujic e Ivo Komsic come Croati e Nijaz Durakovic come musulmano. Nel periodo successivo, Alija Izetbegovic riesce a cooptare nella Presidenza i membri del popolo Croato autoproclamatisi il “Comitato di coordinamento Croato”. Da questa breve retrospettiva è molto chiaro che il compito principale di Alija Izetbegovic era quello di assumere il controllo completo della Presidenza, mettendoci le persone leale a lui. Cosa che è riuscito a fare. Ha creato la Presidenza apparentemente multietnica, ma pienamente al servizio della politica musulmana.

 

Quando si esaminano le trascrizioni delle sessioni di quella Presidenza è molto facile vedere in pratica quanto questa Presidenza riflettesse la natura “multietnica” della Bosnia-Erzegovina.

 

Durante i mesi nei quali Izetbegovic proseguiva il suo progetto, fino all’ ultima modifica della Presidenza che era il 20 ottobre 1993, furono commessi tanti crimini di massa contro il popolo Croato, da Trusina, Doljani, Bugojno, Uzdol, Travnik, ecc. A giudicare dalle trascrizioni della Presidenza si è trattato di una “espulsione violenta del popolo Croato per ordine degli Ustascia di Grude”. Stjepan Kljujic, croato eletto da Izetbegovic, insisteva sul fatto di non chiamarli “Ustascia di Grude”, ma “militari di Boban”, “terroristi di Grude”, “degenerati Croati” ecc., perché “tra gli ustascia della Seconda guerra mondiale c’erano anche persone che non erano contro la Bosnia-Erzegovina”.

 

Quindi i militari Croati, che erano i primi a difendere la gente si tutte le nazionalità dall’aggressione militare contro la Bosnia ed Erzegovina, furono denominati terroristi e aggressori contro la propria gente.

 

Particolare responsabilità da parte di Izetbegovic è stata data ai media nella propaganda contro il popolo Croato. Secondo questi media i Croati stessi sono responsabili della pulizia etnica dei territori dove vivevano e sono responsabili delle atrocità di massa contro se stessi. Izetbegovic sapeva molto saggiamente che tutto ciò doveva passare attraverso il prisma di “multietnia” e “societa’ civile contro nazionalisti”, per ottenere gradimento della comunità internazionale. Uno dei maggiori portavoce di questa multietnicità civica di Izetbegovic all’epoca era Adil Kulenovic. I funzionari di Alija Izetbegovic erano ospiti regolari nel suo “indipendente” Studio 99, e lo stesso Alija solo a lui concedeva interviste durante campagne elettorali. Interviste che durarono diverse ore.

 

Perché questa retrospettiva è importante? Perché i Serbi, i Croati e altri che furono nominati nella Presidenza da parte di Alija Izetbegovic (non dalle elezioni) oggi costituiscono la spina dorsale dell’ associazione “Circolo 99” che per quasi tre decenni continua a fare per il figlio di Alija quello che hanno fatto per il padre, cioè attraverso il prisma della multietnia, l’apprezzamento civico di tutte le diversità, promuovere una politica unitaria e nazional-musulmana come descritta recentemente nella “Dichiarazione del partito SDA”.

 

Eccellenza Reverendissima, di quale “dialogo e riconciliazione” Lei può parlare con persone che hanno partecipato (e continuano anche oggi) attivamente alla propaganda di guerra contro una nazione che crede nello stesso Dio e nella stessa Chiesa in cui crede Lei? Non ci sarebbe nulla di controverso nella Sua collaborazione con questa associazione se solo Lei li avesse chiamato alla responsabilità per il loro contributo all’ assenza del dialogo e tutto il male che una guerra porta con se. Poteva tranquillamente informarli come il “dialogo e la riconciliazione” funziona oggi sul campo. Dire i dati dell’ultimo censimento sul numero di Croati nelle contee di maggioranza musulmana che è inferiore di oltre il 50% rispetto alla situazione prebellica e le percentuali della popolazione musulmana-bosniaca nella maggior parte delle contee degenerate terroristiche Croate, dove la differenza tra periodo prima e dopo la guerra varia dallo 0 al 3% di inferiorità.

 

E’ ingenuo e da un lato ipocrita da parte Sua dire che la medaglia assegnata ad Adil Kulenovic e l’associazione “Circolo 99” non sia un premio oppure un’onorificenza per Adil Kulenovic, ma un semplice gesto di memoria per l’intera associazione (che trovo molto peggio del caso in cui lo avesse consegnato a Kulenovic), perché la Sua stessa presenza e partecipazione ai lavori di tale associazione è un “premio” ed un gesto di onorificenza per tale associazione.

 

Uno dei più influenti teologi del XX secolo, Karl Bath, afferma che un vero Cristiano deve tenere il Vangelo in una mano, un giornale nell’altra, cosicché la Parola di Dio diventi una prassi di vita. In diversi documenti questa citazione è usata dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli per suggerire ai sacerdoti come diffondere la parola di Dio. Non voglio e non posso dare lezioni a Lei, ma La invito di fare un esame di coscienza quanto Lei si trovi in ​​queste parole. Come un credente, da un sacerdote mi aspetto un esempio da seguire, una testimonianza da imitare ed un modello di vita. Un sacerdote deve vivere e lavorare con la propria gente.

 

Eccellenza Reverendissima, il popolo Croato in Bosnia-Erzegovina è doppiamente minacciato e discriminato. Per primo, siamo discriminati da Sarajevo, che ci discrimina tramite le riforme Costituzionali imposte di forza, che hanno fatto che ogni elezioni sono una flagrante violazione dei nostri diritti umani e civili. Per secondo, siamo minacciati e discriminati dai nostri stessi rappresentanti politici che sono assorti in criminalità, corruzione e nepotismo. Ogni giorno ci porta una lotta contro entrambi questi mostri. Per favore, non faccia aggiungere a questi due pericoli anche il pericolo di essere ulteriormente discriminati dalle autorità ecclesiali. Per noi è sufficiente avere le autorità politiche che non abbiano niente in comune con la gente, dobbiamo anche avere un clero che non appartenga a noi? Se perdiamo la bussola morale che l’autorità della chiesa rappresenta per noi, allora sì che siamo condannati a diventare una minorità nel nostro paese.

 

Voglio credere che il Suo contributo all’ associazione “Circolo 99”, associazione che odia apertamente il popolo Croato e non evita di diffondere quell’odio, sia il frutto del lavoro di consulenti ignoranti e della Sua ingenuità.

 

Sperando che in futuro troverà un modo per trascorrere del tempo col popolo che appartenga al Suo Credo, per conoscere ciò che l’uomo comune, un credente, affronta nella sua vita quotidiana, in modo che Lei possa una prossima volta essere più intelligente nel gestire la propaganda politica di Sarajevo, porgo i miei più sinceri e cordiali saluti.

Con rispetto e devozione in Cristo,

Slaven Raguz

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz