a

NABAVA LETJELICA ZA GAŠENJE – NOVA ”SREBRENA MALINA’

NABAVA LETJELICA ZA GAŠENJE – NOVA ”SREBRENA MALINA’

Kao da premijeru Novaliću, ministrici Miličević i Federalna Uprava Civilne Zaštite nije u tijeku sudski proces zbog zlouporabe položaja i netransparentnog utroška sredstava za zaštitu i spašavanje, oni nastavljaju dalje.
Tobožnja „nabavka letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja“, za što je imenovana posebna radna grupa na čelu s Marinom Raspudićem pokazuje kako aktualna HDZ Bosne i Hercegovine / SDA – Stranka demokratske akcije / Demokratska fronta Bosna i Hercegovina koalicija, bez imalo skrupula, ne samo da nastavlja netransparentnim trošenjem sredstava poreznih obveznika, nego doslovno baca blato u lice zdravom razumu, smatrajući privatnim vlasništvom javno dobro. Idemo redom!
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine „nalaže“ radnoj grupi da „u roku od sedam dana dostavi prijedlog modela najma letjelica i posada za 2022. g“. Još 2009. je urađena stručna studija, financirana također od Vlade Federacije, gdje je predložena nabavka dva tipa zrakoplova (Air tractora) za gašenje požara i nabavka eskadrile od 4 aparata, pojedinačnih vrijednosti 2,3 mln $ za AT-802F-kopnena varijanta i 3,1 mln $ za AT-802F Fire Boss-amfibijska varijanta.
Isto je ponovljeno, ponovljenom Studijom urađenom 2013. g., također financirano od strane Vlade Federacije u suradnji ministarstvo sigurnosti BiH. Dakle, aktualna Vlada Federacija 2022. po treći put nalaže izradu prijedloga koji je već urađen DVA puta i za to imenuje radnu grupu, iako su ne samo dva puta utrošeni novci za izradu uvijek iste Studije, nego su utrošeni novci namijenjeni za nabavku letjelica koje „radna grupa“ mora predložiti. Radi se o milijunima KM!
Dalje, zrakoplovne aktivnosti su definirane ISKLJUČIVO Zakonom o zrakoplovstvu BiH, za što je nadležno državno ministarstvo prometa. Budući da vatrogasne flote spadaju pod vojno zrakoplovstvo, sukladno Zakonu o tome je nadležno ministarstvo obrane BiH. Prema tome, da se iskreno, ozbiljno i zakonski sukladno razmišlja o uspostavi vatrogasne zračne flote, sve bi se radilo na državnoj razini gdje za to i jeste mjesto.
Ponajbolji dokaz kako Vladi Federacije je u interesu isključivo netransparentan utrošak namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje leži u činjenici da su oni na sebe preuzeli ulogu voditelja ovog projekta, a ne Vijeće ministara. Uostalom, kako je to vrlo jasno definirano u spomenutim stručnim Studijama.
Ovim putem od Vlade Federacije, po tko zna koji put, tražimo odgovore na pitanja gdje je završio novac za opremanje vatrogasnih snaga utvrđen zakonom još iz 2009. nakon prve Studije? Gdje su završili novci s federalnog podračuna namijenjeni za kupovinu Air Tractor letjelica? Gdje je završio novac koji je utrošen za „stvaranje specijalnih snaga civilne zaštite“? Zašto se javnosti ne objave financijska izvješća utroška namjenskih sredstava za Zaštitu i spašavanje, počev od federalne razine, pa do županijskih, što smo tražili zadnjih godina sigurno na desetine puta? Ponavljamo, radi se o milijunima KM!!!
Hrvatska republikanska stranka je u više navrata pisao prijave zbog netransparentnog i nenamjenskog trošenja sredstava za zaštitu i spašavanje, koje leže u ladicama pravosudnih institucija. Također, u tijelima županijskih Skupština smo tražili financijska izvješća o utrošcima ovih sredstava na razini županija, kao i definiranja inspekcijskog nadzora istog, što se također ignorira, iako je i to protuzakonito.
Prvu stvar koju ćemo uraditi ulaskom u Federalni parlament biti će pokretanje inicijative za inspekcijski nadzor i financijsku reviziju utroška namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje.

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz