a

Odgovor Vodovodu Mostar: umjesto reagiranja u javnosti, radite svoj posao

Odgovor Vodovodu Mostar: umjesto reagiranja u javnosti, radite svoj posao

Budući da je HRS jedini u Skupštini reagirao na rezultate Zavoda za javno zdravstvo, pored ostalog i na temu kvalitete vode, te budući da su u Vladi jednoglasno, a u Skupštini većinom glasova odbijene sve inicijative o daljnjim analizama, osjećamo se prozvanim pod „stručnjaci i iz politike koji uznemiruju javnost“, što se spominje ovih dana po medijskim reakcijama iz poduzeća Vodovod Mostar.

Sve što HRS iznosi javno i u Skupštini možemo potkrijepiti dokumentima i vjerodostojnim dokazima. Pored ostalih inicijativa, na temu zdravstvenog stanja stanovništva tražili smo izradu multidisciplinarne analize uzročno posljedičnih razloga velikog porasta malignih oboljenja u HNŽ-u u zadnje četiri godine, s posebnim naglaskom na kvalitetu vode. Zašto?

Službeno izvješće ZZJZ govori da se zbog nepoštovanja zakonske regulative i iznimno lošeg zdravstvenog nadzora pogotovo u lokalnim vodovodima stanje u ovoj oblasti se značajno pogoršava.

U  toku  2018.  godine  na  području  HNK/Ž  iz  centralnog  vodovoda  na  fizičko-kemijsku ispravnost uzet je 161  uzorak vode za piće od čega 34 (21%) uzorka nisu zadovoljavala normative postojećeg Pravilnika. Na mikrobiološku ispravnost uzeto je 777 uzoraka od čega je 87 (11,2%) bilo neispravno. Najčešći uzročnici mikrobiološke neispravnosti su prisustvo indikatora svježe ili starije fekalne  kontaminacije, utvrđeno prisustvo koliformnih bakterija, E. coli i streptokoka fekalnog porijekla, Enterobakter, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa i ostala.

Na mikrobiološku ispravnost iz lokalnih vodoopskrbnih objekata analizirano je 48 uzoraka vode, od čega je 31 (65%) uzorak bio neispravan, dakle više od polovice, što predstavlja pogoršanje stanja u odnosu na 2017. godinu.

U tijeku 2018. godine na području Grada Mostara na fizičko-kemijsku ispravnost uzeta su 124  uzorka od čega 32 (26%) uzorka nisu odgovarala normativama. Na mikrobiološku ispravnost uzet je 561 uzorak od čega su 52 (9%) uzorka bila neispravna. U toku protekle godine iz lokalnih vodoopskrbnih objekata na fizičko-kemijsku analizu uzeto je 10 uzoraka i svi su zadovoljavali kriterije, dok je na mikrobiološku ispravnost uzeto 38 uzoraka od čega 25 (66%) nije odgovaralo normativama.

Zbog  nedostatka opreme ne kontroliraju se parametri kao što su pesticidi, fenoli, mineralna ulja i neki teški metali, tako da se ne može dati mišljenje o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu vode. Zaključak je da monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i u centralnim vodovodnim sistemima na području HNK/Ž, nije na zavidnoj razini.

Odgovorni iz poduzeća Vodovod Mostar bi morali znati  kako sve ovo iznad nisu pisali „stručnjaci“ koji uznemiruju javnost u nastojanju ubiranja političkih poena, nego stoji u Službenom izvješću Zavoda za javno zdravstvo HNŽ. Umjesto da se u više navrata proziva one koji su uložili truda i napora podići pozornost javnosti na ove zabrinjavajuće rezultate, pozivamo vas da energiju usmjerite na poboljšanje kvalitete vode i smanjenju negativnih rezultata analiza.

Za sve ostalo, pozivamo vas da se ne obraćate medijima, nego Zavodu za javno zdravstvo te zajedno s njima djelujete u smjeru poboljšanja kvalitete i čistoće vode.

GO Mostar HRS

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz