a

USVOJENA HRS-OVA INICIJATIVA: HEP ĆE LIVNU OD SADA PLAĆATI 2,2 MILIJUNA MARAKA GODIŠNJE!

USVOJENA HRS-OVA INICIJATIVA: HEP ĆE LIVNU OD SADA PLAĆATI 2,2 MILIJUNA MARAKA GODIŠNJE!

Hrvatska republikanska stranka je u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 2020. godine veliki fokus stavila na nepravednu naknadu koju HEP plaća za korištenje voda Buškog jezera. Jedini način da se u kratkom roku povećaju prihodi gradskog proračuna je rješavanje pitanja Buškog jezera.

Grad Livno ima ogromna dugovanja za kredite koji, po nama dostupnim informacijama, prelaze 100% godišnjeg proračuna. Još uvijek nemamo dovršenu vodovodnu mrežu, nemamo kanalizaciju, nemamo riješen problem odlaganja otpada. U srpnju smo uputili inicijativu, po uzoru na općinu Ramu, kojom bi se uvela obaveza plaćanja komunalne naknade od strane HEP-a za korištenje više od 20 milijuna metara kvadratnih prostora Livna.
To je jedini način da Gradsko vijeće samostalno odlučuje o visini prihoda od akumulacije Buško jezero, koji su u zadnjih trideset godina u prosjeku manji od milijun maraka godišnje.
Nakon rasprave na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća i nakon što je usvojen naš amandman o visini te naknade, HEP će Livnu od iduće godina imati obavezu plaćati dodatnih 2,2 milijuna maraka. U proceduri je i naša inicijativa da sva sredstva naplaćena od akumulacije Buško jezero postanu namjenska i to za izgradnju komunalne infrastrukture (vodovodi i kanalizacije), za izgradnju novog gradskog vrtića, za ulaganje u mjesne zajednice na čijem prostoru se sustav Buškog jezera nalazi te za izgradnju infrastrukture u poslovnim zonama.
Ako se i ova inicijativa usvoji, građani Livna će znati za što se troše novci od Buškog jezera, što do sada nije bio slučaj.
HRS Livno

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz