a

USVAJANJEM PROGRAMA PARLAMENT FBiH PRAKTIČNO ABOLIRAO ODGOVORNE AFERE “SREBRNA MALINA”

USVAJANJEM PROGRAMA PARLAMENT FBiH PRAKTIČNO ABOLIRAO ODGOVORNE AFERE “SREBRNA MALINA”

Program razvitka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH za razdoblje 2018.-2025. (?), opet na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH! Zamislite, nije ga bilo pred parlamentarcima od 2007.godine, kada je prvi put, zadnji put i nikada više, usvojen i potom objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 92/07.

Što se to, u međuvremenu, dešavalo pa Federacija BiH (Vlada FBiH i FUCZ) sve do danas nisu podnosile Parlamentu prijedloge Programa razvitka… Inače, Program se izrađuje na razdoblje od najmanje 5 godina. Onaj prvi je istekao još 2012.godine. To znači, da su do danas, u Parlamentu Federacije BiH trebala biti usvojena već tri programa:

(1) 2007.-2011/12.,

(2) 2013.-2017., i

(3) 2018.-2022.,

a da se iduće godine već podnosi prijedlog za četvrti – 2023.-2027. !

 

Program razvoja, to je srednjoročni program razvoja

 

Program razvoja obuhvaća dobro osmišljene i izvedive projekte razvitka sustava zaštite i spašavanja ljudi (civila) i materijalnih dobara, na sve tri razine vlasti i njime se obuhvaćaju krupniji i najveći financijski zahtjevi za opremanje struktura zaštite i spašavanja koje vlasti razvijaju (zato se neki projekt ili program može realizirati kroz svih pet godina).

Program razvitka se financira kroz obuhvaćeno razdoblje prikupljanjem namjenskih sredstava (0,5%) na posebnom podračunu i uz dodatnih 20% koje vlasti (vlade, grado/načelnici), trebaju osigurati u proračunima za te projekte. Tek tada se Program razvitka dostavlja zakonodavnoj vlasti na usvajanje. Dakle, Program razvitka se (težišno) ne financira iz redovnih, proračunskih sredstava. Iz proračuna se financiraju redovne i investicijske aktivnosti, nabavljaju osnovna sredstva za rad organa vlasti CZ. Za realizaciju Programa razvitka, težišno je namijenjen novac za posebne namjene (0,5%), koji se prikuplja na posebno otvorenom podračunu i taj novac ne ulazi u proračun nego se svake godine akumulira i raste na tom podračunu. Ovaj se novac ne opravdava po Zakonu o izvršenju proračuna, već je predviđen kontrolni mehanizam na relaciji: FUCZVlada FBiHParlament FBiH, putem dobro osmišljenog i naravno, usvojenog Programa razvitka.

 

Inat, samovolja, koalicija

 

Godine su već prošle, novac se akumulirao i (vidi čuda), trošen je nemilice i nezakonito, a nekažnjeno !

A onda shvatimo da iza takvog (nenamjenskog) trošenja novca, stoje gore navedena tri subjekta u vlasti. Kako je moguće da Federalna uprava CZ nije Vladi FBiH podnosila redovite prijedloge Programa razvitka kao i izvješća o realizaciji Programa razvitka? Kako je moguće, da Vlada FBiH nije Parlamentu podnosila izvješća, za svaku godinu pojedinačno i svakih pet godina zbirno, o realizaciji Programa razvitka, o utrošenom novcu za zaštitu i spašavanje i o postignutom stupnju razvoja sustava zaštite i spašavanja, o prijedlozima za poboljšavanje i sl., kako je to i propisano. Eto, moguće je…

Vratimo se na sjednicu ovoga Doma (samo u drugom sastavu), od 01. i 02.12.2009.godine, kada je Prvo godišnje izvješće o realizaciji programskih sadržaja i utroška novca odbijeno, preglasavanjem: 38-za, 12-protiv i 13-suzdržano, i kad je Izvješće vraćeno Vladi Federacije BiH i Federalnoj upravi civilne zaštite – na doradu. Je li se tada javio, vjerojatno, politički inat… ?

Od tada pa do danas, Parlamentu FBiH nije dostavljen niti jedno godišnje niti petogodišnje izvješće o realizaciji projekata iz Programa razvitka i o utrošku novca. Sve to je Vlada FBiH (samovoljno) samostalno odobravala i kontrolirala, naravno, pod koalicijskom prismotrom. Izgleda da je izvela još jedan mađioničarski potez, sredstva posebne namjene je uvela kao proračunsku stavku (tako je lakše manipulirati tim novcem). I sve vrijeme se nitko nije osvrtao na ulogu Parlamenta FBiH, a i parlamentarci se nisu puno znojili zbog toga. Ovi iz federalne vlasti su, tako usvojeni model, po okomici projicirali na niže razine vlasti i tek tada sreći nema kraja. Novac samo kaplje, naši ljudi su na pozicijama, nikome ne polažemo računa i „uzmi ago koliko ti drago“ ! Uz to, ukinut je federalni Inspektorat civilne zaštite, dok županijski nisu ni osnovani. Sad sve razine vlasti mogu i bez podnošenja računa zakonodavnoj vlasti – „kad je već vlast naša“, nesmetano „trošiti radi trošenja“, kupovati sve od igle do lokomotive, a najmanje ono što treba za zaštitu i spašavanje.

Ne znam što li, ali odmah mi se nametnu misao da će i ovo biti „bratski“ napor koalicijske kuhinje na spašavanju „malinara“. I uspjeli su. Prijedlog Programa razvitka je prošao u Zastupničkom domu – u preglasavanju.

Umjesto da je Parlament Federacije BiH od Vlade Federacije BiH tražio iscrpno i potpuno izvješće za sve protekle godine, kada su na svim razinama bez prave kontrole potrošene desetine milijuna KM, pod firmom opremanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja – a kojih ustvari nema nigdje ! I ne daj Bože, i ove jeseni da nas „napadnu“ poplave, ili i ove zime, da nam padne snijeg i zatvori ceste…

 

Afera Respiratori i aboliranje

 

Ako pitate, kakve veze ima Program razvitka sa Zastupničkim domom i „malinarima“ (Fadil Novalić i Jeka Miličević, op.a.), odgovor je: ima i to velike i jake veze. Glavni krivci za malinarske respiratore sjedili su u prvim redovima rastresitog rasporeda sjedenja u dvorani Hotela Hills na Ilidži i „kontrolirali“ izglasavanje-prihvaćanje prijedloga Programa. A prihvaćanje ovog dokumenta znači i aboliranje svih nezakonitosti koje su koalicijski partneri počinili u proteklom razdoblju (ova Vlada gazi već drugi mandat): po županijama i općinama/gradovima nisu formirane, zakonom propisane strukture zaštite i spašavanja; nisu stvoreni sigurnosni uvjeti zaštite ljudi i imovine kako od prirodnih tako i od antropoloških opasnosti; nije provedena ni osnovna obuka svih stanovnika-građana i zaposlenih o postupanju u prirodnim i drugim nesrećama; nisu formirane propisane vatrogasne snage (tzv. profesionalne vatrogasne postrojbe) u svakoj općini i županiji – jer je njihovo financiranje sporno – predviđeno je osim iz proračuna i iz dijela premija osiguranja; nisu nabavljeni Air Tractor-i iako je još davne 2009.godine izrađena i plaćena prigodna Studija kojom je to istraženo i omogućeno; i na koncu, dio novca za zaštitu i spašavanje samovoljno-nezakonito je upotrijebljen za kupovinu „Malina-respiratora“, zbog čega su čelnici Vlade FBiH na sudu.

 

E, upravo ovaj Program će ih abolirati, oko toga su se koalicijski partneri složili i podigli ruke. Ovim se činom abolira sve dosad nezakonito postupanje u civilnoj zaštiti i nenamjensko trošenje novca posebne namjene. Sada ih Zastupnički dom Parlamenta FBiH abolira, oslobađa bilo kakve krivice. Sve prethodno potrošeno je prošlost a tu im se ubraja i „odobrava“ nezakonito trošenje i onih 10,5 milijuna KM, što su bačene u maline. Time Parlament abolira i sebe, oslobađa se odgovornosti jer je sve ove godine „šutio“ i gledao kako se čine brojne nezakonitosti – a nije poduzimao ništa !

Za podsjećanje, proteklih godina objavljeno je i argumentirano, na desetine članaka na novinskim stranicama i Web potralima o nezakonitostima u trošenju novca posebne namjene, spominjana konkretna imena, tražena istraga i odgovornost i nikom ništa. Jači su oni malinari i od „zviždača“ i od pravosuđa, a mi, Federacija BiH, i dalje nemamo ni snaga za zaštitu i spašavanje (osim nekoliko Solakovih šminkerskih timova), ali ni novca kojeg je „pojela maca“, pa i dalje gledamo tko će nam doći i pomoći gasiti požare, tko će nas spašavati od poplave, a tek zima ?

Za Dom naroda se nećemo ni brinuti, tamo će garant proći.

 

Civilna zaštita – zaštita i spašavanje ljudi(civila) i materijalnih dobara govori o provođenju jedne humane društvene djelatnosti koja je zloupotrijebljena, pošto nema nikakve kontrole !!!

 

Pojašnjenje: novac posebne namjene koji je, kao porezna „zakonska“ obveza u Federaciji BiH, zaveden još 2004.godine s dobrom namjenom, da se pomogne devastiranom društvu kako bi uspostavilo kakvu takvu razvojnu osnovicu u oblasti zaštite civila i materijalnih dobara (privatnih i društvenih), odnosno u izgradnji sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Organi vlasti na sve tri razine su obvezni stvarati i osigurati humanitarne, socijalne i sigurnosne uvjete svojim građanima a osobito u pogledu zaštite osnovnih ljudskih prava: pravo na život – bez straha i stresa i pravo na imovinu – individualnu i zajedničku.

Pošto su proračuni na svim razinama siromašni, država je netom izašla iz rata: devastirana i porušena u svakom pogledu, redovni proračuni nisu bili dovoljni da se i ova oblast – Civilna zaštita, financira i kapacitira prema odgovarajućim standardima. Zato je i uveden (vidi: članak 179. Zakona o zaštiti i spašavanju) ovaj poseban porez (0,5%) tj. posebna naknada koju isplaćuju poslodavci na isplaćene neto plaće i druga primanja s ciljem da se u perspektivi stvore uvjeti za razvoj i jačanje ekonomske i materijalne osnovice sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara.

Zamišljeno i osmišljeno na vrlo dobar način, osim u jednome: olako je prihvaćena moralna postojanost i društvena odgovornost nositelja razvoja unutar organa vlasti za civilnu zaštitu i zaštitu i spašavanje.

 

Vlast mora participirati u financiranju Programa razvitka

 

Vlada FBiH i svaka druga razina vlasti „mora“ osigurati 20% proračunskih sredstava za realizaciju svakog pojedinog (prihvaćenog) projekta iz Programa razvoja, što se u konačnici potvrđuje u zakonodavnoj vlasti. Samo tako se ostvaruje nadzor nad ovim sredstvima i onemogućava nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava za zaštitu i spašavanje. To vlast potvrđuje tako što će za svaku godinu, paralelno sa podnošenjem izvješća o realizaciji Proračuna podnijeti i izvješće o realizaciji Programa razvoja i utroška sredstava i samim time dobiti signal da pristupi realizaciji projekata za naredno razdoblje. Svako drugo ponašanje je nezakonito i u sferi je korupcije !

Dakle, svako drugo ponašanje prema ovim sredstvima je nezakonito !

 

Kako, zašto ? Lijepo.

 

Ako sve ove godine nije postojala spomenuta propisana relacija, onda se desila nezakonitost činjenja s jedne strane i propusta, s druge strane. Ima indicija da je Vlada FBiH „prisvojila“ ova sredstva – koja su u međuvremenu narasla do milijunskih iznosa, i samovoljno ih „utrpala“ u Proračun i samostalno ih „pozajmljivala“, odobravala i trošila, već prema prijedlozima brojnih menadžera: osim Vlade FBiH, tu je FUCZ, ali tu je, zamislite, i Federalni stožer CZ koji je inače operativno tijelo za upravljanje-rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja- na terenu i u operativnom centru veze, a nije nikakav organ (!), pogotovo nije nikakav „upravni odbor“ ! ? Nažalost, neki menadžeri u FUCZ i Vladi FBiH – voluntaristi, „pretvorili“ su Stožer CZ u upravni odbor, koji je usput rečeno, „zamijenio“ ulogu Parlamenta FBiH, pa taj Stožer odlučuje o svemu – čak i o financijama i neizostavno daje i suglasnosti na planske dokumente pa i na Program razvoja…..!!!

U međuvremenu, vratimo se unatrag, krajem 2012.godine, desila se smjena na čelu FUCZ, pa je novi ravnatelj (Fahrudin Solak) tražio od ranijeg ravnatelja (Alija Tihić), da se provjeri i utvrdi stanje sredstava za zaštitu i spašavanje, koja se nalaze na posebnom podračunu u Riznici Federalnog ministarstva financija, i ujedno je A.Tihić morao opravdati utrošak novca po predmetnom Programu razvoja. Međutim, A.Tihić je obradio i ponudio Izvještaj za čitavo (petogodišnje) razdoblje, (što nije u skladu sa propisanim obvezama). Čak ni cjelovito izvješće, nije ponudilo realnu sliku i omjer utrošenog novca i realiziranih zadataka (od 13 projekata – 3 realizirano; od 7 programa – 1 realiziran; a od 3 inicijative – 1 je realizirana).

Novac za zaštitu i spašavanje, onaj sa nezaštićenog podračuna, parlamentarci su bili dužni štititi sve ove godine. Zašto nisu tražili izvještaje od Vlade FBiH (FUCZ), počevši od 2008.godine, poštujući odredbe Zakona kojega je donio Parlament FBiH.

Zašto Parlament FBiH nije reagirao prema Vladi FBiH, kada su novci, planirani za kupovinu Air Tractora za gašenje požara iz zraka, godinama trošeni protuzakonito, na sve i svašta, čak i na respiratore…?

Vlada FBiH nije smjela bez suglasnosti i odobrenja Parlamenta FBiH, angažirati novac namijenjen za zaštitu i spašavanje – za nabavu „zaštitne opreme i respiratora“. To mora odmah vratiti, na podračun !

Tako nam ostaje čekati da se završi suđenje u aferi „Malina“ kako bi Vlada FBiH, vratila nezakonito uzeti novac, na podračun za zaštitu i spašavanje.

Dakle, nikada više, ta obveza nije izvršena (?), a novac je trošen i potrošen !!!, na mnoge nezakonite projekte, na osnivanje i opremanje nezakonitih (Solakovih jednica za sve i svašta, umjesto da je pomagao osnivanje tih struktura na području općine/kantona. Ustvari on je inače nezakonitu strukturu u FUCZ, de-minere „pretvorio“ u svoje supermene, pa su oni na tečajevima od 3, 5, 10 dana postali univerzalni spasioci: i vatrogasci, ronioci, kajakaši, skijaši i alpinisti, potražni psi i stručnjaci za ABKO…), nabavljajući za njih skupu opremu i sredstva…

Bivši ravnatelj FUCZ, Alija Tihić je nakon smjene pokušao (2012-2013) „provući“ zbirni izvještaj (iako nije apsolvirana niti jedna programska godina niti je realiziran ijedan od programiranih projekata…), što mu, u konačnici, nije pošlo za rukom.

Njegov nasljednik, Fahrudin Solak je pokušao poentirati na Tihićevom izvještaju, dodajući mu „svoje“ uspjehe, međutim nitko se nije želio baviti prošlim nezakonitostima i opravdavati ih. Išlo se dalje. Nikada nisu podneseni izvještaji i nisu opravdavana nezakonito potrošena sredstva, i nikom ništa. A onda je ta praksa s federalne razine prenesena na niže razine i sve do propasti sustava zaštite i spašavanja.

Poseban naglasak treba staviti na degradiranje inspekcijskoga nadzora koji je na federalnoj razini ugašen, a na županijskoj razini nije niti uspostavljan!

Zato su nositelji izvršne vlasti i njihovi poslušnici u CZ i mogli kupovati po načelu „uzmi ago koliko ti drago…“, nema inspekcijskoga nadzora, nema Programa razvoja i nema podnošenja izvještaja Parlamentu: „Ne može nam ni’ko ništa… !“

Dakle, opća jagma za ovim „nezaštićenim“ sredstvima se nije smanjivala niti prekidala ni do danas, izostale su brojne obveze (iz zadatka), političari i oni u vlasti su se nadmetali tko će više „nezakonito a nekažnjeno“ potrošiti ovoga novca – logično: izvršna vlast je preuzela kontrolu nad ovim sredstvima za koja nikome ne polažu račun…

Neka visi Pedro !

Na sreću, ili na nesreću, iako se Vlada samoproglasila i preuzela upravljanje novcem za posebne namjene izguravši Parlament iz njegove zakonske pozicije i obveze.

Kao žirante „zakonitog“ trošenja istura Federalni stožer civilne zaštite (FSCZ-nešto kao bivši Štab TO), a pretvara ga u svoj „Upravni odbor“ za civilnu zaštitu. Ako treba, neka visi Pedro !

Javnost se često, naivno, pita: kako to da mi nemamo zračne snage za gašenje požara, kako nemamo kanadere, traktore, helikoptere ? Svi drugi oko nas imaju…

S jedne strane, Novalić zaobilazi Parlament FBiH i „provodi samovolju“/*da ne kažem nešto teže/*, dok s druge strane Solak pokušava proturiti svoj Program… i nastaviti nekažnjeno arčiti javni novac, i očekuje da mu to uspije.

Kao što smo svjedočili, puno je aktivista založilo svoj ugled obrazlažući (i neuko i nestručno), potrebu da se ovaj prijedlog usvoji. I uspjeli su. Ništa čudno: jedan od gorljivih zagovornika je i zastupnik Adnan Efendić – zakoniti suprug Dalile Efendić, Solakove šefice kabineta u FUCZ i odgovorne za izradu ovog projekta-podvale !

 

ZAKLJUČCI:

  1. Sav trud oko ovoga pisanja može vrijediti ako se pokuša pred Domom naroda zaustaviti erozija nezakonitosti, jer jedan nezaštićeni fond javnih sredstava postao je generator korupcije na svim razinama vlasti u federaciji BiH.
  2. Prvi korak u odnosu na ponuđeni prijedlog Programa razvoja treba biti: raščistiti račune, Vlada FBiH mora položiti račune – gdje je prikupljeni novac i kako je potrošen ako nema ni izvješća ni programa.
  3. Federacija BiH, i pored potrošenih desetina milijuna KM nema niti snaga niti sredstava za suprotstavljanje prirodnim nepogodama ili drugim nesrećama i zaštitu svojih stanovnika.
  4. Treba napraviti detaljnu i nezavisnu reviziju, a odgovorne za nezakonitosti, kazniti, sve od Federacije, preko županija do općina/gradova.
  5. Ako ni ovo ne uspije, treba s cjelokupnom dokumentacijom i nalazima (svjedočenjima) izaći pred međunarodne institucije za borbu protiv korupcije…

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz