a

NEVJEROJATNO: KONCESIJU ZA KORIŠTENJE VODA BUŠKOG JEZERA DAO SABOR RH, OPĆINA LIVNO ŠUTKE PRISTALA NA UZURPACIJU SVOG ZEMLJIŠTA

NEVJEROJATNO: KONCESIJU ZA KORIŠTENJE VODA BUŠKOG JEZERA DAO SABOR RH, OPĆINA LIVNO ŠUTKE PRISTALA NA UZURPACIJU SVOG ZEMLJIŠTA

Nakon niza vijećničkih pitanja i inicijativa koje je HRS uputio u vijećničku proceduru u Livnu, po pitanju površina koje HEP koristi za proizvodnju električne energije, došli smo do saznanja koji prelaze granicu nevjerojatnosti, pa i za izuzetno niske bh standarde.

 

Ukratko: Odluku o davanju u koncesiju HEP-u voda Duvanjskog i Livanjskog i polja, na osnovu koje HEP koristi Buško jezero donio je Sabor Republike Hrvatske dana 22.05.1998. Koncesija je izdana za period od 33 godine od datuma stupanja na snagu Odluke. Nedugo nakon tog datuma HEP tuži grad Livno tražeći „isključivo pravo vlasništva nad parcelama“ polja koje je potopljeno. Sudskom presudom od 15.09.1999. Sud u Livnu presuđuje u njihovu korist, na štetu Livna te HEP postaje korisnikom/vlasnikom velikih površina u Livanjskom polju. Ono što je najzanimljivije jeste kako se Općina Livno tada nije uopće branila na Sudu. Ne samo da nisu uputili niti jedan prigovor, dapače pokorno su potvrdili sve HEP-ove navode iz tužbenog zahtjeva. Citirati ćemo dio iz obrazloženja presude:

 

„Tuženici (predstavnici grada Livna, op.a.) nisu prigovorili niti osporili tvrdnje tužitelja, dapače su ih potvrdili. Budući da su stranke u postupku složne u svemu presudilo se u korist tužitelja“.

 

Dakle, ponavljamo, jer je naprosto nevjerojatno: HEP godinama uzurpira preko 3000 ha Livna, ne plaćajući ni u najmanjem dijelu iznos naknada koji bi trebao, na osnovu koncesije koju je dalo zakonodavno tijelo druge države i tužbe koja, malo je rečeno, miriše na korupciju, budući da zastupnici Livna nisu imali nikakav prigovor na istu.

Zašto tvrdimo kako presuda miriše na korupciju?  Kako nam je rekao pomoćnik Gradonačelnika na prošloj sjednici Gradskog vijeća, komasacija u tom dijelu Livanjskog polja nikad nije službeno provedena. Kako je onda moguće da se nitko ne osporava i žali se na činjenicu da sudac dodjeljuje HEP-u 366 parcela naziva „livada Jagme“ svaka površine 8.000 m2? Ako se prisjetimo tko je tada vodio županijsko pravosuđe, nakon toga i federalno, predsjedavao Federacijom i Parlamentarnom skupštinom, vrlo lako se može doći do odgovora da je svemu kumovalo stranačko „sestrinstvo“. Očigledno je kako su lokalne, županijske i Federalne strukture uključene u cijeli proces još od 1999. godine.

HRS godinama problem nepravednog odnosa HEP-a prema Livnu i Tomislavgradu nastoji dići na višu institucionalnu razinu, jer se radi o najgoroj vrsti diskriminacije i gospodarske zlouporabe našeg kraja. S ovim dokumentima dobili smo odgovor zašto u svemu ne samo nismo imali podršku vladajućih razina vlasti, nego se dodatno pogodovalo HEP-u i političkim strukturama Hrvatske.

 

Na sljedećoj sjednici G.V. Livna HRS će ovo prezentirati vijećnicima i pokušati djelovati u smjeru uvođenja posebne komunalne naknade, po uzoru na neke druge općine u BiH. Dok ne dođemo u poziciju rješavanja diskriminacije Livna i Tomislavgrada na županijskoj i federalnoj razini, kada je Buško blato u pitanju, nastavit ćemo djelovanjem kroz gradsko vijeće, malo po malo, vratiti Livnu i Tomislavgradu ono što im po svakom pravu pripada.

 

HRS

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz