a

PROŠLA INICIJATIVA SLAVENA RAGUŽA: JAVNA PODUZEĆA PODNOSIT ĆE IZVJEŠĆA O RADU FEDERALNOM PARLAMENTU

PROŠLA INICIJATIVA SLAVENA RAGUŽA: JAVNA PODUZEĆA PODNOSIT ĆE IZVJEŠĆA O RADU FEDERALNOM PARLAMENTU

U više navrata samo kroz pitanja i inicijative pokušali u Parlamentu FBiH na čistac iznijeti netransparentnosti trošenja novaca kroz javna poduzeća. Zadnji primjer je bio onaj o više stotina tisuća KM koje EP HZHB 'krčmi' sa Sveučilištem, a gdje je direktor EP HZ HB, na krajnje arogantan način izbjegao dati jasan odgovor, iako je to zakonska obveza. Ne samo on, odgovorne osobe svih javnih poduzeća u Federaciji izbjegavaju zakonsku odredbu izvješćivanja ovog zakonodavnog tijela o svome radu. Sve to bez ikakvih posljedica. Treba li podsjećati kako su pojedina javna poduzeća najveći dužnici?

CCI je svojedobno, tražio da se izvještaji o radu javnih poduzeća uvedu kao poslovnička obveza, no aktualna većina je to odbila.
Budući da je naš zastupnik Raguž član Odbora za ekonomiju, formulirao je inicijativu po kojoj će Parlament i Vlada definirati obvezu izvješćivanja o radu javnih poduzeća i tražio potporu kolega iz Odbora, koji su mu dali i uputili smo istu u parlamentarnu proceduru.

Proteklih mjeseci i tjedana intenzivno se radilo na informiranju zastupnika o čemu se radi, kako bi se inicijativa našla na dnevnom redu. Na kraju smo u tome uspjeli i na prošloj sjednici inicijativa je podržana JEDNOGLASNO! Posebna zahvala ide CCI-u koji su ovom prigodom odradili i marketinšku kampanju prema Klubovima zastupnika!

Vlada i Parlament su se obvezali definirati način diskutiranja i izvješćivanja Parlamenta o radu javnih poduzeća. Drugim riječima, na primjeru direktora EP HZHB, može još kratko biti arogantan u pismenom obliku, vidjet ćemo ga kad bude dolazio u Parlament, hoće li biti te hrabrosti izbjegavati odgovore.

Više nego ugodno nas je iznenadilo pismo od strane CCI-a u kojem su nam izrazili podršku za rad po ovom pitanju i ovim putem im zahvaljujemo. na tome.

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz