a

Za svaki ukradeni naš milijun KM, po jedno pitanje Vladi FBiH

Za svaki ukradeni naš milijun KM, po jedno pitanje Vladi FBiH

Milijuni KM za namjenskog računa za zaštitu i spašavanje su potrošeni, čime se dovodi u opasnost građane BiH ukoliko nas zapadne neka druga prirodna nesreća, poput požara npr. Činjenica da se Solaka „privremeno suspendiralo“ uz punu plaću, kako nigdje u priči nema Fadila Novalića, kako Jelka Miličević ne zna je li ili nije potpisala dokumente, ponajbolje govori kako se ne ulazi u suštinu stvari i kako se samo traži neko žrtveno janje za neviđenu krađu novca poreznih obveznika.

Po onoj narodnoj, viče se na vuka, a lisice meso jedu, istražuje se samo FUCZ i njihovo poslovanje, šalju i postavljaju pitanja njima, a nitko ne postavlja pitanje pravom izvoru nenamjenski i netransparentno utrošenog novca, a to je Vlada FBiH.

S toga, ovim putem postavljamo pitanja Vladi FBiH, njih 20, za svaki netransparentno utrošeni milijun po jedno, kako bi podigli razinu svjesnosti javnosti i pokazali kako je Fahrudin Solak samo vrh ledene sante, pijun u rukama onih koji su mu dali u ruke desetine milijuna naših KM, kako bi ih svi oni međusobno podijelili.

 1. Je li Vlada FBiH upoznata uopće sa sadržajem Zakona o zaštiti i spašavanju, po pitanju nadležnosti, ovlaštenja, odgovornosti, kako bi bila upoznata sa svojim obvezama iz oblasti zaštite i spašavanja?
 2. Je li Vlada FBiH, u skladu sa Čl. Zakona, provjerila status i stanje nositelja zaštite i spašavanja, i stanje spremnosti stručnih nositelja zaštite i spašavanja, spremnosti ljudskih, materijalnih kapaciteta, uključivo i financijska sredstva (formiranje, sastav, stručnost i osposobljenost stožera CZ te povjerenika CZ, postrojbi i službi za zaštitu i spašavanje)?
 3. Što je Vlada FBiH poduzela nakon revizije iz 2014.godine izvršene u FUCZ, kada je doneseno „mišljenje s rezervom“ i kada je zadnji put razmatrano Izvješće Inspektorata civilne zaštite? Molimo javno objavljene rezultate poduzetih mjera!
 1. Je li Vlada FBiH provjerila status i stanje federalnih planskih dokumenata kao što su: (1) PROCJENA ugroženosti Federacije BiH od prirodnih i drugih nesreća, (2) PROGRAM razvoja zaštite i spašavanja i (3) PLAN zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća?Zadnja Procjena je donesena 2014. g. a Program razvoja, koji je u skladu sa Čl. 23 „conditio sine qua non“ za povlačenje i trošenje novca za posebne namjene i kojeg donosi Parlament FBiH, NE POSTOJI! Jedini Program razvoja donesen za razdoblje 2007. – 2011.
 1. Je li Vlada FBiH slučajno ili namjerno zanemarila ulogu Parlamenta Federacije BiH, koji je jedini „zakonom“ nadležan odobriti trošenje novca posebne naknade, uz jasne načine i rokove vraćanja tog novca prvobitnoj namjeni?
 1. Čime se Vlada FBiH rukovodila „odobravajući“ FUCZ i FSCZ trošenje novca na „zaštitu i spašavanje“ iako nisu ispunjeni uvjeti, propisani i utvrđeni zakonom o zaštiti i spašavanju: nema Programa, isključen Parlament? Dakle, direktno kršenje zakona, Čl. 179 – 184.!
 1. Je li Vlada FBiH (preliminarno ili preventivno), pošto već godinama nema usvojenog Programa razvoja zaštite i spašavanja, donijela odluku o pozajmici ovih sredstava s podračuna, uz jasne uvjete i rokove vraćanja?
 1. Što je i kako Vlada FBiH učinila na izradi Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH? Doživjeli smo snježnu blokadu 2012., poplave 2014., 2020. doživjeli epidemiju, uvijek se postupa „organizirano, vrlo stručno i odgovorno“, iako bez osnovnog operativnog dokumenta (bez Plana…).
 1. Je li Vladi FBiH jasno da je postupila samovoljno i nezakonito (prenošenjem sredstava i odobravajući FUCZ-e, trošenje namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje uglavnom za javne nabave nepotrebne ili sumnjive opreme i sredstava te da „nezakonito“ uzeta i utrošena novčana sredstva mora čim prije vratiti na podračun? Ta se sredstva moraju vratiti na račun – bez obzira na sudski epilog!
 1. Je li Vlada FBiH svjesna da je ispraznivši poseban račun za zaštitu i spašavanje „ugrozila“ financijsku podlogu sigurnosti života i zdravlja građana, sigurnosti njihove imovine pred procijenjenim i možebitnim prirodnim i drugim nesrećama? Što ako nas na ljeto ponovno iznenade požari?
 1. Na osnovu kojeg zakonskog akta je Vlada FBiH FUCZ „pretvorila“ u „Agenciju za javne nabave“ visoko sofisticirane opreme i sredstava, ovlastivši FUCZ da kupuje i donira ta sredstva i opremu zdravstvenim ustanovama – plaćajući ih s podračuna za zaštitu i spašavanje, umjesto nadležnih vlada i referentnih ministarstava zdravstva i zdravstvenih ustanova i Direkcija robnih rezervi, čiji je to djelokrug rada i koji su u svojoj nadležnosti već nabavile potrebne količine?
 1. Na osnovu kojeg zakonskog akta se Vlada FBiH odlučila na preventivnu suspenziju načelnika Federalnog stožera CZ, Fahrudina Solaka, ako je poznato da je takav institut propisan Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH i u nadležnosti je rukovoditelja organa u odnosu na državne službenike? Solaku pripada tretman iz okvira vladinih imenovanja, jer je tako i doveden u FUCZ.
 1. Je li poznato da je Vlada FBiH, pod vodstvom Nermina Nikšića, nezakonito „postavila“ Solaka kao v.d. direktora FUCZ, koji je do tada bio državni službenik Kantona Sarajevo – iako je morao proći javni natječaj?
 1. Je li Vladi FBiH poznato kako je v.d. direktor FUCZ samostalno (uz znanje Vlade), prvo promijenio dotadašnji Pravilnik o unutarnjoj organizaciji FUCZ, pri čemu je izbrisao sva društvena zanimanja i favorizirao svoje zanimanje – strojarsko, dakle prilagodio ga prema sebi, a onda je osobno proveo proceduru javnog natječaja, na kojem je bio jedini i najbolji kandidat?
 1. Je li Vlada FBiH svjesna kako krši pozitivne propise štiteći direktora FUCZ kojega se sumnjiči za nenadležno postupanje, kršenje ovlasti i nezakonito trošenje novca posebne naknade (prikupljenog za zaštitu i spašavanje građana od mnogobrojnih prirodnih i drugih nesreća), pogodujući svojim stranačkim prijateljima i njihovim tvrtkama, kako isti ne bi osjetili pogubnost pandemije na rad i proizvodnju u Federaciji BiH?
 1. Je li Vlada FBiH na isti način i „namjerno pogodovala“ i županijskim strukturama da paralelno postupe na isti način i pristupe nezakonitom trošenju namjenskih sredstava – za zaštitu i spašavanje iako su ministarstva i zdravstvene ustanove već nabavljale potrebna sredstva iz vlastitih izvora, iz Direkcije za robne rezerve, donacija i sl.?
 1. Je li Vlada FBiH svjesna kako je na ovaj način učinjen državni udar, budući da su ovlasti izvršne i zakonodavne vlasti dali FUCZ, koja je isključivo operativni organ?
 1. Kada će Vlada FBiH zatražiti od FUCZ konkretan izvješće koje su postrojbe i strukture civilne zaštite formirane prema nepostojećim formacijama, opremljene i osposobljene medicinskom opremom i sredstvima za koja je potrošeno preko 23 milijuna KM i ispražnjen podračun za zaštitu i spašavanje?
 1. Čime se Vlada može braniti od nezakonite uloge FUCZ i FSCZ u jednoj sasvim jasnoj – strukovnoj krizi? Covid-19 je uzrokovala krizu u oblasti zdravstva. Zdravstveni organi i ustanove su jedini koji su se mogli stručno i odgovorno nositi, a ne FUCZ koju vode i u kojoj rade politički/stranački postavljeni kadrovi koji nemaju nikakve veze sa zdravstvenom strukom, uzurpirajući ovlaštenja i nadležnosti organa vlasti, uvodeći protuzakonite i neustavne zabrane i ograničenja, pri čemu je (ne)namjerno suspendirana nadležnost Parlamenta Federacije BiH !
 1. Je li Vlada FBiH zna kako zakon nalaže da se pri proglašenju prirodne nesreće aktivira Stožer FUCZ, a FUCZ formalno prestaje egzistirati i transformira se u stručnu službu? To znači da Solak ne može u isto vrijeme biti ravnatelj FUCZ i načelnik FSCZ, jednako kao što je vrlo upitno može li ministrica Miličević ili ne, za trajanja prirodne nesreće, u isto vrijeme biti ministrica financija i zapovjednica Stožera?

 

HRS

 

 

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz