a

Johanne Sattleru, zašto Austrija ne bi preuzela odgovornost za ilegalne migrante?

Johanne Sattleru, zašto Austrija ne bi preuzela odgovornost za ilegalne migrante?

U maniri kolonizatorskih namjesnika, poslanih upravljati domorodačkim plemenima, Johann Sattler, šef Delegacije EU za BiH izjavljuje kako je „BiH potpisnica Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i obvezna preuzeti odgovornost prihvata ilegalnih migranata“, dodajući kako „RS i Hercegovina moraju podnijeti dio tereta“.

Što je uopće misija ovog čovjeka? U kratko, citiram, misija je „osigurati provedbu napora Unije na području vladavine prava, reformi sigurnosnog sektora i koordinaciju u rješavanju problema organiziranog kriminala, korupcije i terorizma“.

Vladavina prava znači poštivanje zakona ove države. Po pitanju tretmana ilegalnih migranata, Zakon je više nego jasan: ukoliko se ne može utvrditi identitet, svakog ilegalnog migranta se mora staviti pod nadzor i izreći mu se mjera protjerivanja iz BiH, osobito kada se radi o osobama koje predstavljaju prijetnju javnom poretku i sigurnosti. Ilegalni migranti, budući da ne dolaze iz država pogođenih ratom, ne zadovoljavaju uvjete ni za traženje azila. Dakle, njih se mora potjerati iz države.

Sattler se poziva na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (S.S.P.) i „naređuje“ podjelu tereta odgovornosti smještaja ilegalnih migranata na području cijele BiH. Ono što je važno u svemu ovome jeste da S.S.P. niti u kojem segmentu ne obvezuje tretman ilegalnih migranata uopće za račun EU.

Već u Članku 1 se govori o „naporima u jačanju demokracije i vladavine prava“ i „doprinosu političkoj, ekonomskoj i institucionalnoj stabilnosti“. Dakle, poštivanju postojećih zakona. Čak što više, u Članku 6 Sporazuma, BiH se obvezuje boriti protiv organiziranog kriminala, ilegalnih migracija, uključujući posebno trgovinu ljudima, kao ključni faktor razvoja suradnje između EU i BiH. Uz to, Članak 63 i 64 Sporazuma izričito govore  kako se stavke Sporazuma neće primjenjivati na aktivnosti koje su povezane sa izvršenjem službenih ovlaštenja i zakona. Što su ilegalni migranti, ako ne rezultat trgovine ljudima i organiziranog kriminala?

No, ono što pokazuje kako S.S.P. ne samo da ne obvezuje ni po čemu, nego dapače nalaže BiH postupanje u smjeru djelovanja po važećim Zakonima, tj. potjerivanja ilegalnih migranata jeste Članak 81 Sporazuma koji govori o „sprječavanju i kontroli ilegalne migracije, kao i sprječavanje trgovine ljudima“, pozivajući se na „Sporazum o ponovnom prihvaćanju između EU i BiH“ gdje, također, nigdje ne stoji da BiH ima obvezu brinuti o ilegalnim migrantima kako kaže Sattler.

Johann Sattler, ako uistinu želi provoditi sebi zadatu misiju u cilju provedbe vladavine prava, on je morao prozvati Ministarstvo sigurnosti i nadležne službe zašto ne rade svoj posao? Zašto se ti ljudi ne vraćaju u zemlje porijekla, a u slučaju nepoznavanja porijekla, u zemlje odakle su ilegalno ušli u BiH? Kako je moguće da su uopće ušli u BiH, osobito znajući za kontrole nas državljana ove zemlje tijekom prelaska granica u ovoj korona krizi?

Je li razlog svemu ovome što na čelu Ministarstva sigurnosti sjede provjereni kadrovi Alije Izetbegovića, Selmo Cikotić i Mijo Krešić, koji su tijekom Domovinskog rata bili u jedinicama koje su nazivali svojom braćom ljude koji su dolazili iz istih zemalja iz kojih dolaze ilegalni migranti? Danas im je ilegalni boravak ovih ljudi zamjena za koronom pogođen turizam, a provedba slova Zakona su im „seksi i atraktivne“ ideje. Zašto ih ne pozove Sattler na djelovanje sukladno zakonu, umjesto da licemjerno prebacuje na BiH odgovornost snošenja posljedica suludih i pogrešnih politika pojedinih članica EU, umotavajući to u nepostojeće obveze S.S.P.-a?

Gospodine Sattleru, Vi nemate niti mandat niti odgovornost diktiranja zadataka BiH. Ako nam želite pomoći, onda promovirajte vladavinu prava i poštivanje zakona, jer jedino se tako može riješiti ovaj problem. U protivnom, evo vama jedan prijedlog: mi ćemo financirati autobuse i prijevoz svih ilegalnih migranata u Austriju, odakle Vi dolazite. Tih 20 milijuna eura pomoći za migrante koje spominjete kao podršku BiH, dajte Austriji umjesto BiH. Ako Vam treba pravna podloga, tu se, prije nego u Vašem slučaju, možete pozvati na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU sa BiH. Možete gledati na ovo kao slobodno kretanje kapitala, radne snage, putnika ili sl. U krajnjem slučaju, možete na to gledati i kao na kretanje robe. To bi vam možda i najbliže bilo, jer je inače navika stranih diplomata koji dođu u BiH gledati na nas, ali i na ljude trećih zemalja, kao robu.

 

Dakle, dovedemo Vama u Austriju migrante, odnosno, sve te inženjere, doktore i stručnjake koji ionako žele bolji život na zapadu, a ne u BiH. Sve u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Vama 20 milijuna eura, radna snaga, nama mirna Bosna, a i RS i Hercegovina.

Slaven Raguž

 

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz