a

KLUB HRS-a NEĆE DOZVOLITI NIČIJU SAMOVOLJU U GRADSKOM VIJEĆU – DANAS SMO OBARANJEM DNEVNOG REDA POSLALI PORUKU DA TO NEĆE IĆI    

KLUB HRS-a NEĆE DOZVOLITI NIČIJU SAMOVOLJU U GRADSKOM VIJEĆU – DANAS SMO OBARANJEM DNEVNOG REDA POSLALI PORUKU DA TO NEĆE IĆI    

Klub vijećnika HRS-a glasao je danas protiv dnevnog reda 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara. Nezadovoljni načinom kako je određen današnji dnevni red te pripremom materijala za navedenu sjednicu. Tražili smo da se Statut Grada Mostara, kao najvažniji pravno-politički akt, bude na početku dnevnog reda, onako kako po važnosti istog i doliči.

 

Kao Klub već dosta dugo vremena upozoravamo na loše pripremljene materijale za sjednice Gradskog vijeća kao i zanemarivanja Poslovnikom predviđenom rokom za dostavljanje materijala. Smatramo da se time srozava kvaliteta rasprave i pruža mogućnost za manipulacije i donošenja štetnih odluka.

 

Danas smo upozorili da Statut Grada Mostara ne može biti tek 9 točka dnevnog reda, jer po važnosti on mora ići na sami početak sjednice. Međutim, predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić nije imao sluha za to, te je ostavio Statut na 9. točku dnevnog reda, stavljajući Regulacijske planove u prvi plan.

 

Osim toga na samoj sjednici saznali smo da predsjednik Gradskog vijeća već mjesecima sabotira određene točke dnevnog reda i to one koje se dominantno tiču Hrvata u Gradu Mostaru, te iste ne želi uvrstiti na dnevni red vijeća.

 

Gradonačelnik Mario Kordić je dnevni red dopunio s četiri točke za koje mi vijećnici nismo dobili materijale ni u pisanom ni u elektronskom obliku. Zašto je to uradio na taj način, to je pitanje za njega, njegov ured i predsjednika Gradskog vijeća.

 

Nepodržavanjem današnjeg dnevnog reda primarno smo željeli poslati poruku da Gradsko vijeće i Grad Mostar ne smije i neće biti ničije privatno vlasništvo i da netko samovoljno određuje što će doći na dnevni red, a što neće, posebice to nećemo dozvoliti onima koji su Poslovnikom zaduženi da osiguravaju kvalitetan rad i protočnost Gradskog vijeća.

 

 

Klub vijećnika HRS-a u Gradskom vijeću Grada Mostara

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz