a

Stranka u pokušaju, odgovara vijećnicima u pokušaju

Stranka u pokušaju, odgovara vijećnicima u pokušaju

Što uistinu stoji iza naprasno probuđene i agresivno u medije plasirane socijalne osjetljivosti vladajuće stranke u Mostaru? Je li to posvećenost „najosjetljivijim temama“, kako oni žele predstaviti, ili gramzivost i pohlepa, kako smo to inače navikli od njih? Ne bismo reagirali na njihove pamflete da nisu, valjda zbog činjenice da ih nitko ne doživljava ozbiljno, plaćenim oglasima i angažmanom svih mogućih stranačkih novinarskih pera agresivno udarili na HRS, kako kažu, „stranku u pokušaju koja bi se morala sramiti“. S toga jednostavno moramo reagirati, kako bi javnosti predstavili o čemu se uistinu radi i na što smo se referirali i u vijeću.

Prije svega moramo pojasniti Članak 7 St. 2 Zakona o financiranju političkih stranaka koji vrlo jasno kaže kako proračunska izdvajanja za financiranje stranaka ne mogu prelaziti 0,2% proračuna u kalendarskoj godini. Dogovorom HDZ-a i SDA, iznos za financiranje stranaka iz proračuna grada Mostara je 520 000 KM. Ako se uzme ukupni iznos proračuna Grada, vrlo lako se može dokazati kako je iznos za financiranje stranaka u Mostaru skoro tri puta veći od zakonski definiranog.

Znajući da HDZ godišnje iz proračuna dobije skoro 1 milijun KM, a SDA 1,5 milijuna KM, s pravom se postavlja pitanje zar im to nije dosta? Dogovorom gradskih organizacija ove dvije stranke, svaka će do Općih izbora inkasirati po 200 000 KM iz gradskog proračuna. Osigurana sredstva za kampanju mostarskih gradskih organizacija HDZ-a i SDA.

 

Kao što je bilo vidljivo svakome tko je pratio prijenos sjednice g.v. Mostara, HRS je amandman o jednokratnim naknadama formulirao na zakonski definiran način, gdje smo za novorođenu djecu, pomoć roditeljima njegovateljima, itd. predložili da se prenamijene sredstva koja idu političkim strankama. Iznos od 520 000 KM bi bio sasvim dovoljan za to, što je i sam HDZ priznao u svom jučer poslanom pamfletu, kada su rekli da je i „po njihovim analizama iznos oko pola milijuna KM dovoljan za jednokratne naknade“. Usput rečeno, te analize i prijedloge koje spominju, nitko u vijeću nije vidio, jer ih nisu prezentirali, niti uputili u proceduru. Kad već pozivaju na gledanje snimke sjednice vijeća, neka iz iste izrežu trenutak u kojem se govori o svim stavkama i iznosima koje su jučer iznijeli u priopćenju i neka pokažu javnost dokument koji tada (ni)su predali.

Podsjećamo stožernu, najjaču, najbolju i sve naj stranku kako ne samo zadnjih 7 godina neprekidnog mandata, nego i više, ta stranka UPRAVLJA u potpunosti pravosuđem i ekonomijom u državi, po vertikali na svim razinama. Što ste do sada čekali sa implementacijom svih onih stavki s kojima ste izišli jučer u javnost? Što sada čekate? Imate čak i svog predsjednika Federacije.

 

Na kraju, kao stranka u pokušaju, vijećnicima u pokušaju iz vladajuće stranke, moramo se osvrnuti na poziv da se „sramimo“. Naravno da se sramimo. Sramimo se što živimo u društvu korupcije, nepotizma i parazitarenja na životima i radu poreznih obveznika. Sramimo se društva u kojem je jedino i isključivo mjerilo stranačka iskaznica, društvo u kojem „dragi Tata“ diktira i odobrava sve, društvo u kojem vladajuće strukture zloupotrebljavaju položaj svoga naroda i položaj pripadnika svoga naroda za zadovoljavanje osobnih interesa, pohlepe i nezasitnosti. Sramimo se društva kojeg ste vi kreirali i želite svim silama održati, jer samo u ovom i ovakvom društvu možete živjeti na način na koji živite. Sve na tuđi račun.

Ponosimo se što smo za vas „stranka u pokušaju“, jer to znači da smo svjetlosnim godinama udaljeni od načina političkog djelovanja kakvog vi prakticirate. Možete kako hoćete, nećete dokle hoćete. Mi smo svoje, a vi svoje, znanje zakonskih procedura i poznavanja djelovanja lokalne samouprave pokazali na prvim zasjedanjima ovog saziva gradskog vijeća. Pozivamo vas da, kad ste već „zaboravili“ izići sa ovom inicijativom koju ste jučer prezentirali, da istu ponudite što je moguće prije, ili kroz rebalans, ili bilo kako drugačije, imat ćete naše ruke za to.

Uz to, pozivamo vas da naučite koju drugu stranu riječ osim „populizma“ koju ćete koristiti kao protuargumentaciju za svaku sugestiju i kritiku. Imate te svoje političke akademije, imate svoga Rektora i Sveučilište, šarajte malo.

 

 

Silvio Bubalo
G.O. HRS-a Mostar

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz