a

CIVILNO ZAŠTITNE MJERE ZA POČETNIKE

CIVILNO ZAŠTITNE MJERE ZA POČETNIKE

Zabrane kretanje starijim osobama, pa se ljude bez ikakvih mjera pusti na ulicu. Policija zatvara naselja, dolazi ljudima na vrata zbog objava na društvenim mrežama. Izvršna vlast ne postoji, a vlast uzurpirala SDA s lutkom na koncu Fahrudinom Solakom. Proziva se Sarajevo, u kojem sjede negdje u procesu zagubljeni, legitimno izabrani Hrvati. Je li živ Marinko Čavara? Zbog svega ovoga, osjećamo obvezu kratak tečaj civilne zaštite za hrvatske legitimne početnike.

 

BiH je ratificirala Ženevsku konvenciju, čime se obvezala provoditi zakonom propisane mjere kao svoju redovitu funkciju-djelatnost, u okviru stručnih organa i tijela. To znači, provodi se planiranje, programiranje, realizacija, sve kroz tri faze: preventivna, operativna i kurativna faza:

 1. a) PREVENTIVNA FAZA – PREVENCIJA:

– Formiranje organa CZ (županijske uprave i općinske/gradske službe CZ);
– Donošenje zakona, propisa i pravila;
– Izrada Procjene ugroženosti po onim mjerama (za ljude, životinje, biljke i okoliš);
– Provođenje određenih strukturnih mjera ublažavanja – ako treba, primjerice: ako se kroz procjenu pokaže da je neki potporni zid, most, tunel oštećen ili je neki nasip oslabio, pa ga preventivno ojačavaš…;
– Izrada Programa razvoja zaštite i spašavanja (svi organi i institucije);
– Izrada Plana zaštite i spašavanja i njegovo testiranje (obuka, provjera Plana, MPV, simulacije…);

 1. b) OPERATIVNA FAZA – nastupa proglašenjem stanja prirodne i druge nesreće. Vrši se:

– Aktiviranje snaga i sredstava, tj. “uzbunjivanje“,
– Mobilizacija ljudi (ranije formiranih postrojbi CZ i službi zaštite i spašavanja, te povjerenika CZ) i materijalnih dobara – vlastita ili uzeta od građana;
– Prelazak na izvršavanje naučenih, uvježbanih ili trenutno nametnutih poslova i radnji, postupaka…
– Stalno zasjedanje, stalno spašavanje i u svim uvjetima. NEMA VIŠE PREVENCIJE! To se moralo završiti u fazi „a“. Sada se samo spašava čovjek, materijalno dobro i dr., sve dok se ne proglasi prestanak stanja nesreće!

 1. c) KURATIVNA FAZA – nakon završetka nesreće:

– Saniranje, rehabilitacija, rekonstrukcija, analiza stanja, analiza gubitaka, šteta i oštećenja na opremi i sredstvima;
– Analiza naučenih lekcija (gdje se griješilo, što je dobro…, preporuke za preventivnu fazu (ublažavanje), ažuriraju se procjene, korigiraju programi i popravljaju planovi (osnivaju se nove strukture i nabavlja nova oprema

Pitanja za strukture vlasti/CZ:

 • Koliko su organi vlasti na području Federacije/Županije/Gradova/Općina uradile od ovoga?
 • Koliko su Uprave za CZ od Federacije do općinskih službi CZ od navedenoga i uradile?
 • Gdje su imenovani i osposobljeni-pripremljeni povjerenici CZ: po mjesnim zajednicama, po kvartovima, naseljima i sl., koji su trebali biti na usluzi građanima (sve po planu), čime bi se izbjegla nekontrolirana kretanja prestrašenih i izbezumljenih građana u trci za hranom, lijekovima, mirovinama, zaštitnim sredstvima i sl.?
 • Gdje su tu građani, koliko su strukture CZ pripremile planova obuke građana i koliko su ih izveli, kako bi građani bili (preventivno) informirani i osposobljeni kako se ponašati i što činiti u pojedinim situacijama?
 • Postoje li financijska izvješća utroška namjenskih sredstava za zaštitu i spašavanje proteklih godina?

Odgovor na sva ova pitanja je negativan, odnosno, strukture vlasti i uprava CZ nije napravila ništa od zakonom propisanih mjera, niti je javno objavljivala izvješća o utrošku namjenskih sredstava. Državni udar s kojim Fahrudin Solak i družba naređuju Vladama i ministarstvima, s kojim se zatvaraju sela poput Srednje Špionice, bez ikakve zakonske osnove, zbog kojih policija dolazi ljudima na adrese zbog objava na društvenim mrežama, itd., sve ovo se radi kako bi se prikrio višegodišnji nerad i protuzakonito djelovanja struktura vlasti i uprave CZ. Godine i godine biranja podobnih uzima najveći danak.

Što raditi i kako djelovati u datim okolnostima?

 • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraza, kao i Zakon o zaštiti i spašavanju su vrlo jasno definirali kako se ponašati u okolnostima opasnosti od zaraze korona virusom. Zakon definira kako epidemiološko-zdravstvene mjere zaštiti provodi STRUKA, a ne politika i/ili političko podobno imenovani pojedinci poput Fahrudina Solaka;
 • Kad već ne postoje, u najkraćem roku mobilizirati/obučiti/angažirati osobe koje će preuzeti odgovornosti povjerenika CZ i obučiti građane kako se ponašati u okolnostima prirodne nesreće, uz podjelu zaštitne opreme;
 • Politika se mora baviti primarno društveno ekonomskim posljedicama. Raditi analize štete koje će imati gospodarstvo, jasno definirati koje djelatnosti su direktno pogođene, a koje, iako imaju mogućnosti opstanka i rada, zatvaraju pogone kako bi mogli dobiti eventualne državne poticaje. Kriza nije jednako pogodila svakoga, netko u ovoj krizi vrlo dobro zarađuje, što se vrlo lako može analizirati;
 • Federalna razina može županijama davati preporuke, ali županije imaju autonomnost odlučivanja na području nadležnosti svoga djelovanja. Glavnu i zadnju riječ i kada su u pitanju mjere zaštite i spašavanja, zaštite od zaraza, kao i osiguranja gospodarskog djelovanja imaju izvršne vlasti županije. Nevjerojatna je činjenica da se popustilo i dopustilo da županijama praktično vlada samoprozvani stožer CZ. Još su nam nevjerojatnija lamentiranja hrvatskih političkih čelnika, predstavnika HNS-a, premijera županija s hrvatskom većinom, kao da u Vladi FBiH, Vijeću ministara i sl. ne sjede izabrani hrvatski predstavnici iz iste stranke;
 • Pronaći Predsjednika Federacije Marinka Čavaru i upitati ga za zdravlje!

HRS

Zašto Republikanci?

Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

Republikanski duh znači dosljedno poštivanje načela vladavine zakona, tj. načela po kojem svi, počevši od zastupnika i predstavnika vlasti, pa do naroda moraju biti podređeni istim zakonima. Glavna odlika republikanskog duha je jasno odricanje privilegija i usluga koje moćnici smatraju svojinom i ponudom prijateljima i klijentima. To je temelj svake nepravednosti i korupcije. Pred zakonom i u društvu svi moraju biti jednaki!

 

 

Pratite nas:
Slaven Raguz